Seitenbereiche

Kúpne, darovacie, nájomné a záložné zmluvy – zmluvy o dielo – stavebné konanie a mimosúdne riešenie sporov – výstavba

Zameriavame sa na stavebné právo a právo nehnuteľností. Našim klientom poskytujeme komplexné právne služby pri kúpe, predaji, nájme a správe nehnuteľností, ako aj pri uskutočňovaní realitných projektov a stavieb.

Pripravujeme a revidujeme všetky druhy zmlúv týkajúce sa nehnuteľností, ku ktorým patria napríklad kúpne, darovacie, nájomné či záložné zmluvy. Pre našich klientov zabezpečujeme podporu počas celej realizácie projektov. Rokujeme s obchodnými partnermi našich klientov, pripravujeme transakčnú dokumentáciu a vykonávame právne audity. Našich klientov tiež zastupujeme v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní, ako aj v konaniach pred katastrálnym úradom. Promptne tiež riešime sporné a iné právne otázky v súvislosti s nehnuteľnosťami, a zastupujeme klientov v rámci mimosúdneho riešenia sporov.

Naše právne služby zahŕňajú tiež poradenstvo pri výstavbe, prestavbe a rekonštrukcii. Posudzujeme tiež zmluvy o dielo s dodávateľmi a subdodávateľmi či zmluvy na vykonávanie stavebného dozoru, ako aj otázky súvisiace s uplatnením zmluvných podmienok FIDIC.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite
Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.