Seitenbereiche

Právo obchodných spoločností – distribučné právo – obnoviteľné energie – M&A – kartelové právo a právo hospodárskej súťaže

Navrhujeme právne riešenia zložitých obchodných prípadov. Kombinujeme pritom vysokú právnu kvalitu s našimi dlhoročnými skúsenosťami z práce pre veľké medzinárodné kancelárie.

Poskytujeme komplexné poradenstvo firmám pri všetkých otázkach týkajúcich sa obchodného práva a práva obchodných spoločností – od založenia spoločnosti alebo zriadenia pobočky, cez samotnú obchodnú činnosť až po likvidáciu. Pomáhame firmám pri rôznych transakciách a transformáciách v oblasti práva obchodných spoločností, ako napr. zvýšenie základného imania, zlúčenie, rozdelenie alebo zmena právnej formy, samozrejme aj s cezhraničným aspektom. Pomôžeme Vám aj pri nadobúdaní či prenose obchodných podielov.

Radi Vám poskytneme poradenstvo pri tvorbe projektov v oblasti obnoviteľných energií. Vyhotovíme príslušné zmluvy, prerokujeme ich (zmluvy týkajúce sa prípravy projektov, nehnuteľností, financovania, zmluvy s generálnym dodávateľom, atď.) a pomôžeme Vám pri zhodnotení projektu.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite
Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.