Seitenbereiche

Mimosúdne vyrovnanie – zastupovanie v súdnych a správnych konaniach

Ak pokusy o mimosúdne vyrovnanie nevedú k želanému výsledku, v ďalšom kroku je potrebné uplatniť si svoje práva alebo brániť ich na súde. Máme dlhoročné skúsenosti so zastupovaním právnických aj fyzických osôb v súdnych konaniach pred rakúskymi i slovenskými súdmi, ako aj v rôznych konaniach pred správnymi orgánmi.

Pred každým konaním Vám pomôžeme dôkladne sa naň pripraviť, a to vrátane ujasnenia skutkového stavu a dôkaznej situácie ako aj právneho posúdenia. Následne určíme vhodnú stratégiu, ktorú budeme vo Vašom záujme presadzovať počas celého konania.

Zabezpečíme rýchle a efektívne vymáhanie Vašich neuhradených pohľadávok vrátane konkurzných pohľadávok.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite
Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.