Seitenbereiche

Transparente – zrozumiteľne – primerane

S každým klientom sa dohodneme na odmene individuálne na našom prvom stretnutí. V závislosti od okolností konkrétneho prípadu môže ísť o tarifnú, hodinovú alebo paušálnu odmenu; v prípade právnych vecí v našej slovenskej advokátskej kancelárii je možná aj podielová odmena.

Váš prípad nám môžete opísať pri našej prvej osobnej konzultácii, kde sa poradíme o ďalšom postupe.

Spolupravujeme so všetkými poisťovňami, ktoré poskytujú poistenie právnej ochrany. 

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite
Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.