Seitenbereiche

Transparente – zrozumiteľne – primerane

S každým klientom sa dohodneme na odmene individuálne na našom prvom stretnutí. V závislosti od okolností konkrétneho prípadu môže ísť o tarifnú, hodinovú alebo paušálnu odmenu; v prípade právnych vecí v našej slovenskej advokátskej kancelárii je možná aj podielová odmena.

Váš prípad nám môžete opísať pri našej prvej osobnej konzultácii, kde sa poradíme o ďalšom postupe. Za našu prvotnú konzultáciu v trvaní najviac jednej hodiny účtujeme 100 eur plus DPH v rakúskych právnych veciach a 50 eur v slovenských právnych veciach.

Spolupravujeme so všetkými poisťovňami, ktoré poskytujú poistenie právnej ochrany. Odmenu za našu prvotnú konzultáciu Vášho prípadu vyúčtujeme priamo Vašej poisťovni a samozrejme sa na ňu obrátime aj s otázkou krytia.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite
Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.