Seitenbereiche

Predmanželské zmluvy – rozvodové konanie a rozdelenie majetku – starostlivosť o deti a úprava styku – výživné

Pravidelne zastupujeme klientov v cezhraničných rodinnoprávnych veciach týkajúcich sa Slovenska a Rakúska.

Radi Vás podporíme v rozvodovom konaní. Navrhneme taký spôsob rozdelenia majetku, ktorý bude pre Vás najvhodnejší. Pomôžeme Vám vyhnúť sa typickým chybám (napríklad unáhlené ústupky týkajúce sa výživného medzi manželmi). Podporíme Vás pri úprave starostlivosti o deti a styku s nimi. Poradíme Vám tiež pri určení výživného na dieťa na základe správneho vymeriavacieho základu.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite
Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.