Seitenbereiche

Policajný výsluch – vyšetrovacia väzba – hlavné pojednávanie – konanie o opravnom prostriedku – odklad trestu – zmena miesta výkonu trestu

Často stačí len chvíľková nerozvážnosť a už môžeme mať do činenia s trestným právom. Vzhľadom na závažné dôsledky je potrebné čo najskôr vedieť, z čoho môžete byť alebo z čoho ste obvinený. Je nevyhnutné konať okamžite! Kontaktujte nás preto už pred prvým policajným výsluchom. Spoľahlivo Vám pomôžeme už pred Vašim prvým vypočutím a budeme Vás sprevádzať vo všetkých štádiách trestného konania.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite
Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.