Seitenbereiche

Lyžiarska nehoda v Rakúsku – Nehoda so snowboardom – Zodpovednosť za škodu

Lyžiarska dovolenka v Rakúsku prináša veľa radostných chvíl na svahu. Zimná dovolenka však môže skončiť náhlou nehodou. Nasleduje vyšetrovanie miestnej polície a príslušnej štátnej prokuratúry. Podporíme Vás už pri Vašom prvom výsluchu na polícii. Vaša výpoveď je rozhodujúca, aby ste si mohli uplatniť Vaše nároky z lyžiarskej nehody.

Často je začaté občianskoprávne konanie, v ktorom je potrebné posúdiť, ktorý z účastníkov lyžiarskej nehody je povinný nahradiť škody súvisiace s lyžiarskou nehodou (napr. bolestné, náklady za lekárske vyšetrenia a terapie, poškodená lyžiarska výbava). Výsledok súdneho konania závisí najmä od znaleckých posudkov z oblasti biomechaniky a chirurgie.

Súdny znalec z oblasti biomechaniky vie napr. zo správania ľudských tiel pri náraze a z konečnej pozície účastníkov nehody po náraze odhadnúť smer jazdy účastníkov nehody a ich rýchlosť. Súdny znalec z oblasti chirurgie vie napr. na základe dôsledkov nehody odhadnúť intenzitu a trvanie bolestí. Dôležitá časť nášho právneho poradenstva spočíva v tom, že s našimi klientami presne objasníme, ktoré dôkazné prostriedky predložíme v súdnom konaní, aby súdni znalci boli schopní na základe týchto dôkazných prostriedkov vypracovať kvalitné znalecké posudky.

Radi trávime náš voľný čas na lyžiach medzi Štajerskom a Tirolskom. Ako vášniví lyžiari poznáme veľa obľúbených lyžiarskych stredísk. Radi Vám poskytneme právne poradenstvo pri lyžiarskej nehode v celom Rakúsku.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite
Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.