PUBLIKÁCIE

● Zábezpeka vo verejnom obstarávaní. Flash News Slovensko-rakúskej obchodnej komory 5_2/2020

● Napadnutie diskriminačných súťažných podmienok. Flash News Slovensko-rakúskej obchodnej komory 5_1/2020

● Novinky v slovenskom pracovnom práve v dôsledku pandémie COVID-19. Flash News Slovensko-rakúskej obchodnej komory 4_2/2020

● Účasť skupiny dodávateľov na verejnom obstarávaní. Flash News Slovensko-rakúskej obchodnej komory 2/2020

● Ako si môžete vymôcť svoje nároky súdnou cestou na Slovensku? Ročenka Slovensko-rakúskej obchodnej komory 2019

Článok vo Flash News č. 5/2019 Slovensko-rakúskej obchodnej komory: analyzujeme v ňom nedávne rozhodnutie Súdneho dvora EÚ týkajúce sa potreby zavedenia systému, ktorý umožňuje merať dĺžku denného času odpracovaného každým pracovníkom.

Článok vo Flash News č. 3/2019 Slovensko-rakúskej obchodnej komory: autorka, Dr. Ľubica Stelzer Páleníková, stručne opisuje možnosť napadnúť rozhodnutia verejných obstarávateľov o zrušení verejného obstarávania.

Článok vo Flash News č. 2/2019 Slovensko-rakúskej obchodnej komory: autor, Mgr. Filip Krajčovič, LL.M., v ňom stručne opisuje možnosť napadnúť rozhodnutie daňového úradu z dôvodu procesných chýb.